Climood.

De persoonlijke verbinders met technische kennis, geregeld met gevoel!

Waarom

Climood ziet het als haar persoonlijke overtuiging om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en behoud van onze aarde, waarbij de mens centraal staat en om mensen te laten verblijven en leven in gezonde en duurzame gebouwen. Gebouwen zijn ooit ontwikkeld, om de mens te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De hedendaagse gebouwen vormen naast deze bescherming een serieuze dreiging voor de gezondheid van de mens. Climood ziet het dan ook als haar morele verplichting om een bijdragen te leveren vanuit haar kennisveld om deze trend om te buigen en te veranderen!

Hoe

Climood onderzoekt bestaande gebouwen en komt terug met een gedegen advies op maat om zodoende een gezond binnenklimaat te creëren en het energieverbruik te reduceren. Alles vanuit het SMART BUILDING philopsophy.

Wat

Climood komt vanuit haar advies met een gedegen plan van aanpak. Voor de korte termijn worden Quick wins in klimaatregelinstallaties en gebouwbeheersystemen doorgevoerd en voor de lange termijn worden nieuwe SaaS processen voor Smart Buildings ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit met als doel een zo gezond, en comfortabel mogelijk verblijf voor de mens tegen een zo laag mogelijk energie consumptie.

Interesse
in onze diensten?

Contact ons TEAM!

Climood

De persoonlijke verbinders met technische kennis, geregeld met gevoel!

+316 376 55 029 info@climood.nl Contact opnemen